เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ถนนคอนกรีตภายในชุมชน จำนวน 15 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
ถนนลูกรังจำนวน 12สาย


การบริการไฟฟ้าสาธารณะ

เข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน
0.02s. 0.50MB