เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ท่านพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ขอแบ่งแยกเป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ตำบลวังงิ้วเป็นหนึ่งในพื้นที่กิ่งอำเภอดงเจริญ เนื่องจากบริเวณสองข้างทางของทางหลวงหมายเลข 1069 มีต้นงิ้วขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อตำบลว่า “วังงิ้ว” และปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอดงเจริญเป็นอำเภอดงเจริญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ทำให้ตำบลวังงิ้ว ขึ้นตรงกับอำเภอดงเจริญ
0.03s. 0.50MB