นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 4,594 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 04รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 แชร์  
4 ธ.ค. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  แชร์  
6 พ.ย. 63รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563  แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค.63) แชร์  
27 เม.ย. 63รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ6เดือนแรก) แชร์  
6 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.62-มี.ค.63) แชร์  
6 เม.ย. 63คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว  แชร์  
23 มี.ค. 63ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
5 มี.ค. 63รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2562 และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63รายงานผล สำรวจความพึงพอใจการให้บริการชองอบต.วังงิ้ว ประจำปี 2562 แชร์  
10 ก.พ. 63รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปี 2563 แชร์  
18 ธ.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
2 ธ.ค. 62ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 แชร์  
4 พ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
22 ต.ค. 62แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
22 ต.ค. 62สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
21 ต.ค. 62รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 ม.ค. 62คณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 2562 แชร์  
17 ต.ค. 61รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว แชร์  
11 ต.ค. 61รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา