เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 12
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 19
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 117
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563116
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563115
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563119
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 140
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563115
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563138
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562113
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562152
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562112
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562113
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 110
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 113
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562180
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562185
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562178
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562180
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561186

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB