เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 14
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 115
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 111
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 120
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563119
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563122
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563123
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 146
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563119
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563142
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562116
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562157
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562118
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562118
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 113
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 117
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562183
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562189
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562183
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562183

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB