เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256312
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256312
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256316
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 127
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256312
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563125
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256212
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562142
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256212
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256213
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 12
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 12
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562170
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562173
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562170
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562171
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561174
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25611141
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25611140
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25611122

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB