เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ 2 ก.พ. 63 หมวดหมู่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ขสร_มค63.pdf2.29 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB