เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ 3 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามแบบ ขสร.1 

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ขสร1_พย62.pdf4.05 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB