เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 4 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ขสร_5พค62.pdf1.01 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB