เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 60

วันที่ 17 พ.ค. 60 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

1.หน้าปก.doc191.50 KB
2.คำนำ.doc26.50 KB
3.สารบัญ.doc29.00 KB
4.ส่วนที่ 1.doc86.00 KB
5.ส่วนที่ 2.doc45.00 KB
6.ส่วนที่ 3.doc221.00 KB
7.ส่วนที่ 4.doc184.00 KB
8.ส่วนที่ 5 - สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ.doc53.00 KB
9.ภาคผนวก.doc22.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.02s. 0.50MB