นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 3,353 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-058 สายกลุ่มบ้านนางเฉล่ อ่ำทิ่ม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มกราคม 2564 13 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.462.29 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา