นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 4,588 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในชั้นดินและหินแข็ง ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นายวรภธ ศศิชญาช์ หมู่ที่11

8 มกราคม 2564 14 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.451.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา