นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 4,591 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.พ. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Aaphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทางหลวงท้อถิ่นพจ.ถ.78-003 สายบ้านดงเจริญ-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่วมเจริญ ตำบลวังงิ้ว แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Aaphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทางหลวงท้องถิ่นพจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านกาะยิงลิง หมู่ที่ 1บ้านเกาะยิงลิง ตำบลวังงิ้ว กว้าง  แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศ ผู้ชนะก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-058 สายกลุ่มบ้านนางเฉล่ อ่ำทิ่ม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นางแสวง ฉิมฉุย  แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่11 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นางสมคิด การภักดี แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในชั้นดินและหินแข็ง ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นายชยพล เมฆเขียวหมู่ที่11 แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในชั้นดินและหินแข็ง ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นายวรภธ ศศิชญาช์ หมู่ที่11 แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ศพด ตำบลวังงิ้ว แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.1 แชร์  
15 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย(ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 11 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แชร์  
1 พ.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น พจ78-066 หมู่ที่ 9  แชร์  
17 เม.ย. 62ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายนุกูล แตงเล็ก) แชร์  
17 เม.ย. 62ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดวังก้านเหลือง) แชร์  
27 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปา บริเวณ รพ.สต. บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7  แชร์  
12 ก.พ. 62ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวยางพารา ถนนสาย พจ.ถ.-78-002 หมู่ที่ 1 แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติีกคอนกรีต หมู่ 9 แชร์  
28 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์กู้ชีพอบต.วังงิ้ว แชร์  
23 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงถนนสายทางบ้านดงเจริญ-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 11 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 30 รายการ
เปลี่ยนภาษา