นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 4,570 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 พ.ย. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  แชร์  
1 ก.ย. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  แชร์  
14 ส.ค. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  แชร์  
3 ก.ค. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  แชร์  
2 มิ.ย. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
4 พ.ค. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
15 เม.ย. 63การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 เม.ย. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  แชร์  
3 มี.ค. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
2 ก.พ. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
5 พ.ย. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
21 ต.ค. 62รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 ต.ค. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  แชร์  
5 ก.ย. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  แชร์  
4 มิ.ย. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แชร์  
3 เม.ย. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 แชร์  
12 มี.ค. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
7 ก.พ. 62รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 34 รายการ
เปลี่ยนภาษา