นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 4,558 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 พ.ค. 63ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ปากกว้าง 16.00 เมตร สันฝาย 2.00 เมตร ผนังข้าง 4.00 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย บริเวณนางลำพวย ภิญพจน์  แชร์  
30 เม.ย. 63ราคากลาง โครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว  แชร์  
20 เม.ย. 63ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ม.1 แชร์  
10 เม.ย. 63ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเท้า) แชร์  
12 พ.ย. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ต.วังงิ้ว แชร์  
24 พ.ค. 62ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.5 บ้านทรายทอง แชร์  
28 ก.ย. 61ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ที่นางสุณิสา ดาศรี แชร์  
28 ก.ย. 61ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรฯ หมู่ที่ 9 แชร์  
21 มี.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 แชร์  
21 มี.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 แชร์  
21 มี.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 แชร์  
21 มี.ค. 61โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 แชร์  
21 มี.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประบาดาลชนิดถึงทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา