เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ 6 บริเวณที่นายอดิศร ปังเกตุ10510 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 7 บริเวณที่นายสุดใจ เขียนทิม12010 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 9 บริเวณที่นางทวี ดาศรี10910 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 9 บริเวณที่นายผัน ฮะฉั่ว9110 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาด คสล. หมู่ที่ 4 906 มิ.ย. 62
ประกกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 51394 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 11294 มิ.ย. 62
ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.5 บ้านทรายทอง11524 พ.ค. 62
ราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุแบบสามเหลี่ยม อบต.วังงิ้ว977 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น พจ78-066 หมู่ที่ 9 1111 พ.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายนุกูล แตงเล็ก)11117 เม.ย. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดวังก้านเหลือง)12317 เม.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลวังงิ้ว17029 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้ว11929 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังงิ้ว12529 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 2 บริเวณวัดวังก้านเหลือง34519 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก13419 มี.ค. 62
ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างของ อบต.วังงิ้ว868 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปา บริเวณ รพ.สต. บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 9127 ก.พ. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวยางพารา ถนนสาย พจ.ถ.-78-002 หมู่ที่ 19312 ก.พ. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB