เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1010010 เม.ย. 06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับรุงภูมิทัศน์ลงลูกรังรอบคันอ่างเก็บน้ำ ม.7152 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการสร้างถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2132 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปาชนิดแชมเปญ ม.61231 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการเปลี่ยนแปลงระบบประปาชนิดถังทรงแชมเปญ ม.81131 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร สถานที่ดำเนินการ รหัสสายทาง พจ.ถ.78-066 สายอ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชัน- แยกบ้านค2014 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 15514 ส.ค. 63
ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่นางสมควร ขำน้อย หมู่ 11 3213 ส.ค. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลชนิดถังทรงแชมเปญ ความจุ 20 ลบ. เมตร ม.62021 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พจ.ถ.78-060 สายบ้านนายณรงค์ เนตรนิล- บ้านนายทำเนียบ บุญนวน (กม.ที่0+000-0+200) หมู่ที่ 4 4214 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.13613 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ )หมู่ 113513 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง พจ.ถ.78-002 ชื่อสายทาง บ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง หมู่ที่ 1 4312 พ.ค. 63
ยกลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.113821 เม.ย. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.44215 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมอัดแน่น ม.93614 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร498 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อกสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 11 492 เม.ย. 63
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตสล.คลองทราย (ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 115618 มี.ค. 63
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 114814 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB