เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1014410 เม.ย. 06
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-058 สายกลุ่มบ้านนางเฉล่ อ่ำทิ่ม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)613 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายรหัสสายทาง พจ.ถ.78-005 สายทางแยก ทล.1286-บ้านตลิ่งชัน (กม.ที่ 5+432-กม.ที่5+457) ม.3 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร18 ม.ค. 64
ประกาศ กำหนดวันตรวจรับงานจ้างของ อบต.วังงิ้ว1015 ธ.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางเฉลา อ่ำทิม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง1426 ต.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมผิวทาง Para Asphalt ม.1บ้านเกาะยิงลิง ตำบลวังงิ้ว1226 ต.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมผิวทาง Para Asphalt ม.11 บ้านใหม่ร่วมเจริญ ตำบลวังงิ้ว 3 ช่วง1126 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับรุงภูมิทัศน์ลงลูกรังรอบคันอ่างเก็บน้ำ ม.7302 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการสร้างถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2262 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปาชนิดแชมเปญ ม.62531 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการเปลี่ยนแปลงระบบประปาชนิดถังทรงแชมเปญ ม.82131 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร สถานที่ดำเนินการ รหัสสายทาง พจ.ถ.78-066 สายอ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชัน- แยกบ้านค3314 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 114014 ส.ค. 63
ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่นางสมควร ขำน้อย หมู่ 11 4413 ส.ค. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลชนิดถังทรงแชมเปญ ความจุ 20 ลบ. เมตร ม.63621 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พจ.ถ.78-060 สายบ้านนายณรงค์ เนตรนิล- บ้านนายทำเนียบ บุญนวน (กม.ที่0+000-0+200) หมู่ที่ 4 5914 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.15413 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ )หมู่ 114513 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง พจ.ถ.78-002 ชื่อสายทาง บ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง หมู่ที่ 1 6312 พ.ค. 63
ยกลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.117121 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB