นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 4,567 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Aaphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทางหลวงท้อถิ่นพจ.ถ.78-003 สายบ้านดงเจริญ-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่วมเจริญ ตำบลวังงิ้ว จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอ

29 มกราคม 2564 9 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.24 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา