นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 3,359 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางเฉลา อ่ำทิม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง

26 ตุลาคม 2563 22 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.596.51 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา