นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 3,309 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 เม.ย. 06ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Aaphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทางหลวงท้อถิ่นพจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านกาะยิงลิง หมู่ที่ 1บ้านเกาะยิงลิง ตำบลวังงิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Aaphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทางหลวงท้อถิ่นพจ.ถ.78-003 สายบ้านดงเจริญ-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่วมเจริญ ตำบลวังงิ้ว จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอ แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-058 สายกลุ่มบ้านนางเฉล่ อ่ำทิ่ม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายรหัสสายทาง พจ.ถ.78-005 สายทางแยก ทล.1286-บ้านตลิ่งชัน (กม.ที่ 5+432-กม.ที่5+457) ม.3 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศ กำหนดวันตรวจรับงานจ้างของ อบต.วังงิ้ว แชร์  
26 ต.ค. 63ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางเฉลา อ่ำทิม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง แชร์  
26 ต.ค. 63ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมผิวทาง Para Asphalt ม.1บ้านเกาะยิงลิง ตำบลวังงิ้ว แชร์  
26 ต.ค. 63ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมผิวทาง Para Asphalt ม.11 บ้านใหม่ร่วมเจริญ ตำบลวังงิ้ว 3 ช่วง แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับรุงภูมิทัศน์ลงลูกรังรอบคันอ่างเก็บน้ำ ม.7 แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะ โครงการสร้างถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปาชนิดแชมเปญ ม.6 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะ โครงการเปลี่ยนแปลงระบบประปาชนิดถังทรงแชมเปญ ม.8 แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร สถานที่ดำเนินการ รหัสสายทาง พจ.ถ.78-066 สายอ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชัน- แยกบ้านค แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 1 แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่นางสมควร ขำน้อย หมู่ 11  แชร์  
21 ก.ค. 63ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลชนิดถังทรงแชมเปญ ความจุ 20 ลบ. เมตร ม.6 แชร์  
14 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พจ.ถ.78-060 สายบ้านนายณรงค์ เนตรนิล- บ้านนายทำเนียบ บุญนวน (กม.ที่0+000-0+200) หมู่ที่ 4  แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.1 แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ )หมู่ 11 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 96 รายการ
เปลี่ยนภาษา