เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนแม่บทสารสนเทศ

แผนแม่บท ICT อบต.วังงิ้ว พ.ศ. 2558-2561

วันที่ 3 ต.ค. 57 หมวดหมู่ แผนแม่บทสารสนเทศ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนแม่บทวังงิ้ว ICT.doc827.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนแม่บทสารสนเทศ

0.01s. 0.50MB