เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน

วันที่ 3 ต.ค. 59 หมวดหมู่ แผนดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน.pdf1.72 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB