นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 21,697 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“วังงิ้วน่าอยู่ รู้รักสามัคคี เศรษฐกิจดี สุขภาพดี คนมีความรู้ สังคมอยู่ดี
พัฒนาเด่นเน้นวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
เปลี่ยนภาษา