เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“วังงิ้วน่าอยู่ รู้รักสามัคคี เศรษฐกิจดี สุขภาพดี คนมีความรู้ สังคมอยู่ดี
พัฒนาเด่นเน้นวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

0.01s. 0.50MB