เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดงเจริญ (ธ.ก.ส.ดงเจริญ) มอบผ้าห่มคลายหนาวให้แก่ประชาชนตำบลวังงิ้ว59 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี137 พ.ย. 62
ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562165 พ.ย. 62
กิจกรรมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2923 ต.ค. 62
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง อบต.วังงิ้ว171 ต.ค. 62
กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 25622923 ก.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ประจำปี 25623316 ก.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 25626728 ก.ค. 62
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 9115 ก.ค. 62
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 25625810 ก.ค. 62
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.449 ก.ค. 62
งานเลี้ยงอำลาพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย เพื่อไปรับราชการยังสังกัดใหม่8714 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม776 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลวังงิ้ว1626 เม.ย. 62
กิจกรรมเคารพธงชาติ ปี 25629025 มี.ค. 62
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว14320 มี.ค. 62
โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศถนนทางหลวง886 มี.ค. 62
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 62297 ม.ค. 62
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร?10725 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รับบัตรในวันที่ 24-28 ธ.ค. 61)12221 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB