เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปี 25634222 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง10419 ก.ย. 63
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)7722 มิ.ย. 63
สถิติการให้บริการศูน์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)3918 มิ.ย. 63
สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ประจำปี 2563 (รอบ6 เดือนแรก)5017 มิ.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา463 มิ.ย. 63
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล12220 พ.ค. 63
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล3618 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบประเมินการให้บริการของอบต.วังงิื้ว 241 พ.ค. 63
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานฯ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 2123 เม.ย. 63
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563256 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต793 มี.ค. 63
การกล่าวปฏิญาณตนของพนักงานหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ4717 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว8127 ม.ค. 63
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 25636010 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของ อบต.วังงิ้ว(5)12825 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของ อบต.วังงิ้ว(4)10025 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของ อบต.วังงิ้ว(3)12525 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของ อบต.วังงิ้ว(2)9725 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของ อบต.วังงิ้ว(1)11225 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB