เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี107 พ.ย. 62
ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562135 พ.ย. 62
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 25625630 ต.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2562830 ต.ค. 62
กิจกรรมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2723 ต.ค. 62
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563961 ต.ค. 62
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง อบต.วังงิ้ว161 ต.ค. 62
กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 25622523 ก.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ประจำปี 25623216 ก.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 25626428 ก.ค. 62
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 7915 ก.ค. 62
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 25625610 ก.ค. 62
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.429 ก.ค. 62
งานเลี้ยงอำลาพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย เพื่อไปรับราชการยังสังกัดใหม่8514 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม756 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลวังงิ้ว1576 เม.ย. 62
กิจกรรมเคารพธงชาติ ปี 25628625 มี.ค. 62
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว14020 มี.ค. 62
โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศถนนทางหลวง876 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)22214 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB