???? ประชาสัมพันธ์ ????

จุดบริการการ One Stop Service โครงการเราชนะ

ณ หอประชุมอำเภอดงเจริญ   ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนไปกันด้วยนะคะ!