อบต.วังงิ้วประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)(สังกัดสำนักงานปลัด)  1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองคลัง)  1 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน (ขับรถกู้ชีพ) (สังกัดสำนักงานปลัด)   1 อัตรา

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 

***รายละเอียดปรากฎตามประกาศ****