นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 4,606 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปี 2563

22 กันยายน 2563 72 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2563

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
และสามารถทำหน้าที่ตรวจงานจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ คือพนักงานส่วนตำบล, สมาชิกสภาอบต., ตัวแทนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 91 ราย

โดยได้จัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

 

โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือ นายพีระพงศ์  พุทธวงค์ ปลัดอำเภอดงเจริญ และ
นางถวิล คัชมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ สถจ.พิจิตร

 

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.315.37 KB   แสดงภาพ
.183.68 KB   แสดงภาพ
.312.59 KB   แสดงภาพ
.336.50 KB   แสดงภาพ
.201.41 KB   แสดงภาพ
.209.05 KB   แสดงภาพ
.220.70 KB   แสดงภาพ
.230.19 KB   แสดงภาพ
.195.65 KB   แสดงภาพ
.199.74 KB   แสดงภาพ
.196.64 KB   แสดงภาพ
.171.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา