นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 3,347 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563

6 เมษายน 2563 47 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังงิ้ว  โดยลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน จนครบทั้ง 11 หมู่บ้าน

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

มีนาคม 2563

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.300.40 KB   แสดงภาพ
.321.28 KB   แสดงภาพ
.343.09 KB   แสดงภาพ
.328.55 KB   แสดงภาพ
.293.88 KB   แสดงภาพ
.271.89 KB   แสดงภาพ
.299.94 KB   แสดงภาพ
.255.98 KB   แสดงภาพ
.304.32 KB   แสดงภาพ
.270.05 KB   แสดงภาพ
.302.86 KB   แสดงภาพ
.229.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา