นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 3,327 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกล่าวปฏิญาณตนของพนักงานหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

17 กุมภาพันธ์ 2563 67 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

การกล่าวปฏิญาณตนของพนักงานต.วังงิ้วหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

เพื่อเป็นการให้คำมั่นและสร้างทัศนคติแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล 

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.502.94 KB   แสดงภาพ
.541.41 KB   แสดงภาพ
.576.75 KB   แสดงภาพ
.698.44 KB   แสดงภาพ
.606.25 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา