วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว นำโดยท่านนายกณัฐพัชร จิตชนะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอดงเจริญ