นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 3,829 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

3 มีนาคม 2563 98 ครั้ง นายวัชระ สอนน้อย แชร์  

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ "ต่อต้านการทุจริต"

คุณสมบัติ เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี มีภูมิลำเนาในตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

รางวัล  รางวัลชนะเลิศ - รับโล่ประกาศเกียรติคุณ, ใบประกาศและเงินรางวัล 500 บาท

         รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 300 บาท

         รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 - รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100 บาท 

กำหนด ส่งใบสมัครและคำขวัญเข้าร่วมได้ภายในวันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2563 

.

 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.1.87 MB ดาวน์โหลด
.127.26 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา