นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 35,411 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังงิ้ว ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
22 ก.พ. 64การกล่าวปฏิญาณตนของพนักงานหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ แชร์  
18 ก.พ. 64จุดบริการ One Stop Service โครงการเราชนะ แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศ รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.วังงิ้ว แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ตามพรบ.สาธารณสุข แชร์  
22 ก.ย. 63โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปี 2563 แชร์  
19 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง แชร์  
22 มิ.ย. 63สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) แชร์  
18 มิ.ย. 63สถิติการให้บริการศูน์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) แชร์  
17 มิ.ย. 63สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ประจำปี 2563 (รอบ6 เดือนแรก) แชร์  
3 มิ.ย. 63พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แชร์  
20 พ.ค. 63รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล แชร์  
1 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบประเมินการให้บริการของอบต.วังงิื้ว  แชร์  
23 เม.ย. 63โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานฯ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563  แชร์  
6 เม.ย. 63การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
3 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต แชร์  
27 ม.ค. 63การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว แชร์  
19 ธ.ค. 62ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 88 รายการ
เปลี่ยนภาษา