เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปี 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2563

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
และสามารถทำหน้าที่ตรวจงานจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ คือพนักงานส่วนตำบล, สมาชิกสภาอบต., ตัวแทนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 91 ราย

โดยได้จัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

 

โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือ นายพีระพงศ์  พุทธวงค์ ปลัดอำเภอดงเจริญ และ
นางถวิล คัชมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ สถจ.พิจิตร

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB