เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

แชร์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ "ต่อต้านการทุจริต"

คุณสมบัติ เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี มีภูมิลำเนาในตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

รางวัล  รางวัลชนะเลิศ - รับโล่ประกาศเกียรติคุณ, ใบประกาศและเงินรางวัล 500 บาท

         รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 300 บาท

         รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 - รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100 บาท 

กำหนด ส่งใบสมัครและคำขวัญเข้าร่วมได้ภายในวันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2563 

.

 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB