เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

องค์การบริหารสา่วนตำบลวังงิ้วได้จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในหลายภาคส่วน ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาดงเจริญ โรงเรียนวัดวังก้านเหลือง โรงเรียนบ้านใหม่ดงเจริญ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB