เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

แชร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 

โดยทำการแห่เทียนที่ได้จากพิธีหล่อเทียนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ไปยังวัดวังก้านเหลือง ร่วมกับโรงเรียนวังก้านเหลือง วัดใหม่ดงเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังงิ้ว กลุ่มสตรีตำบลวังงิ้ว ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังงิ้ว ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB