เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

แชร์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วได้จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 นำโดยท่านนายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.วังงิ้ว ทุกท่าน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังงิ้ว ตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีต.วังงิ้ว ประชาชนทั่วไป พร้อมเพรียงกัน ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB