เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติ ปี 2562

แชร์

กิจกรรมสวดมนต์ เคารพธงชาติ มีการพูดคุยเน้นยำในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่

มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB