วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00น.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดงเจริญ
(ธ.ก.ส.ดงเจริญ) มาส่งต่อความรักความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ตำบลวังงิ้ว โดยการมอบผ้าห่มคลายหนาว ณ โอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วขอขอบคุณผู้จัดการธกส.ดงเจริญและทีมงานที่มามอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในครั้งนี้