นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 3,892 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ต.ค. 61วาระสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 61 แชร์  
28 ส.ค. 61แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 แชร์  
4 ก.ค. 61วาระสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61 แชร์  
6 ต.ค. 60แผนการจัดการความรู้ อบต.วังงิ้ว ประจำปี 2560 แชร์  
3 ต.ค. 60วาระสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 60 แชร์  
5 ก.ค. 60วาระสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 60 แชร์  
23 มิ.ย. 60แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังงิ้ว แชร์  
4 เม.ย. 60วาระสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 61 แชร์  
6 ม.ค. 60วาระสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 60 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา