นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 35,449 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 70 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
13 พ.ค. 64จ้างเหมาตัดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64ซื้อผ้าม่านแบล็คเอาท์โทนสีชมพู ลายการ์ตูน พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64จ้างเหมาตัดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64จ้างโครงการย้ายระบบประปาบาดาลเพื่อการผลิตประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสำลี รองทรัพย์ ย้ายไปบริเวณที่นางแสวง ฉิมฉุย พร้อมติดตั้ง ซึ่งเป็นระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม. โดยมีการเป่าล้างบ่อเดิม และ อุดกลบบ่อเดิม หมูที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64จ้างเหมาซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง อบต.วังงิ้ว หมายเลขทะเบียน กค 6730 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างเหมาเปลี่ยนแท่นปืนฉีดน้ำพร้อมแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บต 6316 พิจิตร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หมู่ที่ 2 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (ตามแบบแปลน อบต.วังงิ้ว กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ 126 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หมู่ที่ 2 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (ตามแบบแปลน อบต.วังงิ้ว กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ รหัสสายทาง พจ.ถ.78-066 สายอ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชัน-แยกบ้านคลองทราย หมู่ที่ 9 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ 126 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา