นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 35,454 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 63ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
23 ธ.ค. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
22 ต.ค. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
21 ส.ค. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
5 ส.ค. 62ประกาศการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62ประกาศการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
3 มิ.ย. 62ประกาศการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
24 พ.ค. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
5 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
26 ก.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา