เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร,อบต.วังงิ้ว ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

ตำบลวังงิ้ว
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
66210

โทรศัพท์ 056-904643-4
โทรสาร 056-904643

0.02s. 0.50MB