เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร,อบต.วังงิ้ว ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
66210

โทรศัพท์ 056-904643
โทรสาร 056-904643
อีเมล์ wangngiusao@gmail.com

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
Line ID : @281pslur


0.01s. 0.50MB