นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 35,462 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  • หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
  • โทรศัพท์ 056-904643 โทรสาร 056-904643
    อีเมล์ wangngiusao@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา